Bestyrelsen

Formand

Henning B Clausen

40192340

Sekretær

Morten W Pedersen

86226393
22486396

Kasserer

Inger Marie Clausen

28474210

Veteranudvalg

Børge Klint

20862245

10 og 15 udvalg

Kim Larsen

29405876

200/300m.udvalg

Svend Borgbjerg

60884115

50 m. udvalg

Thomas Danielsen

61610484

Biathlon udvalg

Laurits Høgsberg

31779736