Århus Riffelskytte Klub

Bliv medlem

Ungdomsafdeling
Kan du tænke dig at deltage i vores skydninger for unge mellem 8 og 18 år? Så er her, hvad du kan gøre:
Kom ned i foreningen tirsdag mellem 16:45 og 17:45 
Tag gerne dine forældre med – så kan de også prøve

Du kan prøve at skyde 3-4 gange og det koster kun kr. 25,- pr. gang .
Der vil være en træner, der hjælper dig, hver gang du kommer, og al udstyr kan du låne af foreningen.
Hvis det er noget for dig, kan du blive medlem. Det koster kr. 425,- pr. år.
Ved indmeldelse betaler du også kr. 100,- i indmeldelsesgebyr.

Voksenafdeling 
Et voksen-kontingent koster kr. 850,- pr. år + indmeldelsesgebyr.
Er du studerende eller under uddannelse fås kontingentet til kr. 425,- pr. år.

Kontakt os her