Århus Riffelskytte Klub

Generalforsamling 12. marts 2024

Generalforsamling 12. marts 2024 i Skytternes Hus
Dette års generalforsamling afholdes som følger.

Der starter med spisning af 2 stk. smørrebrød + én øl eller vand kl. 18.30. Det er en
betingelse, at man tilmelder sig for at få del i smørrebrødet.
Tilmelding senest 7. marts  på: trane4@outlook.dk eller 50 52 41 22
Efterfølgende holder vi generalforsamling kl. 19.30 med dagsordenen:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Valg af stemmetællere.
4. Formandens beretning.
5. Kassereren fremlægger regnskabet til godkendelse.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Indkomne forslag.
8. Valg af formand (ulige år)
9. Valg af kasserer (lige år)
10.Valg af sekretær (ulige år)
11. Valg af 1 bestyrelsesmedlem (ulige år)
12. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (valg lige år)
13.Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
14.Valg af 2 revisorer.
15.Valg af 1 revisorsuppleant
16..Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i
hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.
Vi håber at se jer alle denne aften.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen ÅRK